3 mai 2018

Liker du dyrking og planter? Grønnkål eller tomater? Poteter eller basilikum?

Munkelia borettslag har fått tilskudd fra Bymiljøetaten til urbant landbruk! Urbant landbruk vil si dyrking overalt i byen, enten det er i bakgården, i hagen, på tak og vegger eller i grønne fellesarealer. Planen er å sette opp rundt 30-40 dyrkekasser på Balløkka. Her kan vi dyrke planter, grønnsaker, urter og blomster! Bli med!

Nå har våren for fullt gjort sitt inntog og det er viktig at vi kommer i gang med
planleggingen så raskt så mulig.

Er du interessert i en dyrkekasse eller to? Deltakelse innebærer at vi sammen kjøper inn jord, kasser, etc. på dugnad og man er selv ansvarlig for sin egen dyrkekasse. Du betaler nesten ingen ting.

Meld din interesse på Facebook-gruppa: «Munkelia urbant landbruk» eller til undertegnede.

20 personer/andelseiere har muligheten til å delta. Egenandel på 200 kr per person/andelseier.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Cecilie Høivik i Langbølgen 47 på
tlf 932 60 069 eller meld deg inn i Facebook-gruppa nevnt ovenfor.

Første mann til mølla!

Hilsen Cecilie Høivik