Behandler du avfallet ditt riktig?

Hvis du kaster feil type avfall kan det føre til at søpla ikke blir hentet. Derfor er det viktig at du sorterer og kaster avfallet ditt slik du skal.

Renovasjonsetaten har gitt beskjed om at det har blitt funnet grovt trevirke i en av våre miljøstasjoner. Beholderen kunne derfor ikke tømmes. Vi minner om reglene for kildesortering og avfall og ber dere følge disse nøye.

All søppel skal pakkes inn i poser. Løst og grovt avfall skal ikke legges i beholderen, men leveres til en gjenbruksstasjon. Hvis du ikke kan levere dette umiddelbart, må du oppbevare dette i egen leilighet/boder til du får kjørt avfallet til nærmeste gjenbruksstasjon.

  • Blå poser til plastemballasje
  • Grønne poser til matavfall.
  • Vanlige handleposer til restavfall.
  • Dobbel knute på alle poser.
  • Blå og grønne poser til kildesortering kan hentes uten ekstra kostnad i de fleste dagligvarebutikker.

Husk også å sortere glass- og metallemballasje, papp/papir/kartong, farlig avfall, EE-avfall og hageavfall.

Vaktmester forteller at hele pappesker kastes, slik at de blir liggende som et lokk på toppen av beholderen og sperre for mer papir. All kartong skal rives opp i mindre flak!

Sko og tekstiler kan leveres til ombruk. Glass- og metallemballasje kan du kaste i beholderen ved Langbølgen 58. Det blir om ikke lenge satt opp en slik beholder til, inntil den korte endeveggen til Langbølgen 49.

Rennovasjonsetaten gir god og detaljert informasjon om hvordan du sorterer og nærmeste gjenbruksstasjon.