9 jan 2019

Brøyting ved parkeringsplasser

Beboerne må selv måke ut biler som er sperret inne etter av kommunal brøyting.

Styret har fått klager fra bebeoere som ikke får kjørt ut bilen fra borettslagets parkeringsplasser, på grunn av hardpakket snø som ligger igjen etter kommunens brøyting.  

Styret har derfor kontaktet Bymiljøetaten og fått følgende, klinkende klare beskjed: Dette er måten kommunen brøyter på. Vi må påregne at det legges igjen snø opp mot parkerte biler. Dette er vanlig praksis.

Vi har spurt om det kan vise hensyn, men fikk ingen løfter om at brøyetmannskapene vil endre praksis.

Bymiljøetaten sier bilistene rett og slett må måke seg ut sjøl. 

HVS rydder så godt de kan. Også ved parkeringsplassene når kommunens brøyebiler har vært her. Styret ønsker ikke å kalle ut HVS på hasteoppdrag på kveldstid for å fjerne snø rundt parkerte biler. Bebeoerne må derfor enten måke selv hvis bilen må ut etter arbeidstid, eller vente til påfølgende dag.  

Ta gjerne direkte kontakt med Bymiljøetaten for klager som gjelder kommunens brøyting.