27 des 2018

Bruk gjerne strøkassene!

Ta gjerne i bruk strøkassene ved inngangspartiene og håndstrø hvis det er glatt.

Mildværet har gjort det ekstermt glatt - ikke bare i veibanen og på fortauene, men også på oppkjørslene og ved inngangspartiene i borettslaget. Varmekablene gjør at vi slipper unna det verste, men noe holke er likevel ikke helt til å unngå.  

Vaktmesterne strør veiene våre med bil/traktor, og har vært her senest i formiddag, 3. juledag.

Ved hvert inngangsparti finner dere i tillegg en grønn plastkasse, fylt med singel/strøsand. Disse ble etterfylt av vaktmester like før jul. Beboerne våre må gjerne bruke singel herfra til å håndstrø utenfor eget inngangsparti hvis dere ønsker det.