24 apr 2018

Etablering av nye parkeringsplasser


På den ekstraordinære generalforsamlingen i februar i år ble det vedtatt å utsette behandlingen av nye parkeringsplasser – til etter den ordinære generalforsamlingen 7. mai. Flertallet på den ekstraordinære generalforsamlingen ønsket en avklaring på hvor mange andelseiere som i dag leier mer enn en p-plass/garasje. Først når dette er avklart, kan det tas stilling til hvor mange nye plasser det er behov for.

Hver andelseier vil motta informasjon om parkeringsprosjektet samtidig som vi distribuerer innkallingen til den ordinære generalforsamlingen.

Styret vil innkalle til ny, ekstraordinær generalforsamling for å behandle parkeringssaken på et senere tidspunkt.