21 mai 2019

Forsinkelse i byggingen av parkeringsplassen ved Langbølgen 40

I forbindelse med sprengningsarbeider ble det påvist sprekker i fjellet, som krever at det blir utført sikringsarbeider. Det må borres inn sikringsbolter i fjellet for å hindre utglidning og ras. Konsekvensen er at anleggsperioden forlenges med 1 mnd.