24 apr 2018

Gikk du glipp av kontrollen av brannslukkeren?

Den lovpålagte kontrollen av beboernes brannslukningsapparater er utført.

Rundt 20 prosent av andelseierne hadde dessverre unnlatt å sette frem sine apparater til kontroll. Dette gir oss et etterslep med unødige og ekstra kostnader.

Vi oppfordrer derfor de av dere som nå har en slukker i leiligheten som ikke lenger er godkjent om å få denne kontrollert. Ta kontakt med styret, så videreformidler vi  kontaktinformasjon.

Det er nå montert slukkere også i kjellerne og på loftene.