Endret: 14 okt 2017     Opprettet: 8 jul 2017

Hafslund skal skifte ut strømmålerne

Hafslund Nett skal bytte ut 700 000 målere.

Fordeler med ny måler er at vi slipper å lese av måleren, og den vil gi bedre informasjon om strømforbruket. De sier også at den vil gi nye muligheter i fremtiden. Hafslund Nett har inngått samarbeid med Eltel AS, som utfører selve målerbyttet for dem. Montøren som kommer har ID-kort som viser at vedkommende jobber på oppdrag fra Hafslund Nett. 

Vi skal motta informasjon 2-3 uker i forveien.

Mer informasjon på hafslundnett.no/nymaler