12 jan 2018

Hvor kan du lade elbilen?

Hvis du har elbil er nærmeste ladeplass kommunens ladestasjoner i Mikrobølgen.

Som vi har informert om tidligere, er det ikke tillatt å lade elbiler i garasjene. Her er det heller ikke tillatt å lade annet utstyr og verktøy, eller andre innretninger som «stjeler strøm».

Ledningsnettet er kun dimensjonert for «ganglys». Det vil si fastmonterte lamper som er standard for garasjene. Overforbruk kan medføre brann.

Det er heller ikke tillatt å lade elbiler på uteplasser som har motorvarmere. Heller ikke her er ledningsnettet dimensjonert for dette.