Endret: 3 jul 2019     Opprettet: 4 jun 2019

Parkeringsprosjektet vårt er ferdigstilt!

1. juli 2019 blir en stor dag for Munkelia Borettslag. 4 års arbeid med å planlegge og bygge nye parkeringsplasser er over. Det at kommunen bestemte seg for å bygge sykkelvei i begge retninger av Langbølgen, rammet oss stort. Ingen av oss beboere har hatt ønske om sykkelveien, så dette prosjektet har knyttet oss sammen i en felles enighet om misnøyen. Når det er sagt, har vi nå langt bedre parkeringskapasitet, og ventelistene er så godt som borte. De nye anleggene er fremtidsrettet ved at vi får hele 84 plasser for elbillading.

Ialt øker borettslaget parkeringskapasiteten med 44 nye plasser. Dessuten har Munkelia nå ett av byens største ladeanlegg for elbiler. Det har kostet oss "svette og tårer", og ikke minst har vi måttet ta opp store lån. Lånene nedbetales på følgende måte:

1) Økning av alles fellesutgifter med kr 50 pr md
2) Ny pris på leie av p-plass utendørs: kr 325 pr 1. juni (tidligere kr 225)
3) Deler av strømprisen ved lading går til nedbetaling av anlegget

Anlegget i Urtestien ble klart i starten av juni, mens det store anlegget ovenfor Langbølgen 40 ble ferdig til bruk 2. juli.

Lading av elbiler
De som har elbiler og ladbare hybridbiler, betaler for eget strømforbruk i tillegg til leie av selve parkeringsplassen. Type 2-lader skal benyttes. Hver plass har sin egen ladestasjon. Systemet vi benytter heter Zaptec, og er et såkalt "smart" ladesystem der strømmen blir fordelt automatisk mellom bilene som lades, noe som er viktig spesielt på tidene av døgnet da vi bruker mest strøm. 

For enklere å håndtere fakturering av strømforbruket, har vi inngått en avtale med firmaet Meshcrafts som har en betalingsløsning som heter "SmartCharge". Hver og en som har ladeplass får en lenke av dem for registrering av navn, ladenummer og betalingsmåte. Etter det er det bare å lade. Står du på ladeplass uten å ha elbil, behøver du ikke registrere deg. Vi har flere elbilladeplasser i borettslaget enn vi pr i dag har elbiler, men vi vet at mange kommer til å skaffe seg elbil i løpet av de første par årene. 

Strømprisen er satt til kr 2 pr kWh. I dette beløpet inngår altså ordinær strømpris, andel til Meshcrafts, samt en andel til nedbetaling av anlegget. 

Problemer med lading?
Om du har problemer med ladingen, vennligst ta kontakt med Meshcrafts på tlf 919 14 554 eller på mail (support@meshcrafts.com)

Gjesteparkering
Det vil bli gjesteparkering både utenfor høyblokka og på anlegget ved Langbølgen 40. På de andre områdene (dvs nederst i Langbølgen) er presset på plasser så stort at vi ikke har anledning til å holde av til gjesteparkering. Når alt er på plass, skal disse merkes, samt at vi vil inngå et samarbeid med et et p-selskap om betaling for gjesteparkeringen. På gjesteparkeringen ved Langbølgen 40 blir det også mulig å lade elbil. Alle gjesteparkeringene vil være tilgjengelige for alle typer biler, ikke bare elbiler. Se kart over parkeringsområdet Urtestien her og det nye området ved Langbølgen 40 her. 

Styret benytter anledningen til å takke alle beboere, spesielt dem som har måttet flytte bilene sine i anleggsperioden, samt alle som har måttet tåle støy og trafikk fra anleggsarbeidene, for utvist tålmodighet. I tillegg retter vi en stor takk til imøtekommenhet i forbindelse med fordeling av nye plasser.