15 feb 2018

Protokoll ekstraordinær generalforsamling

Vedlagt følger protokollen fra den ekstraordinære generalforsamlingen 13. februar.