20 nov 2019

Rengjøring av fellesarealene

Om en uke starter rengjøringen av fellesarealene. Mange loft og kjellere var tidligere i høst fulle av private gjenstander. Vi håper disse er fjernet nå, etter at styret oppfordret alle om dette per SMS. Styret gjør oppmerksom på at Brannvesenet tidligere har varslet at de vil gi dagsbøter om slike saker blir stående. Dette henger altså sammen med brannsikkerheten i borettslaget og alles trygghet.

Hvis det fortsatt finnes rom med mange private gjenstander, vil disse rommene ikke bli
rengjort nå. Renholdsfirmaet vil altså hoppe over disse arealene, etter beskjed fra styret.

Dersom styret finner mange private gjenstander i fellesarealene, vil vi vurdere å kaste disse allerede nå. Noe er det mulig vi må vente med til komprimatorbilen kommer til våren. Dersom vi kjenner til hvem som eier sakene, vil vedkommende faktureres for både arbeid og avgift på Grønmo. 

NB! Ytterligere varsel vil ikke bli gitt utover dette skrivet. 

Vi viser til kapittelet i husordensreglene om trapperom, kjeller, opplagsrom og loft:

«Ingen må sette barnevogner, ski, kjelker, sykler og lignende i trapperom eller kjellergang og loftsgang slik at normal passering gjøres vanskelig. Spesielt gjelder dette hvis nødvendig tilgang for øyeblikkelig hjelp, evakuering og lignende hindres. Plassering av skotøy, søppelposer og lignende er ikke tillatt i trapperom og ganger. Utstyr som ikke er i bruk må ikke bli stående i opplagsrommene. Etter pålegg fra styret vil det bli fjernet, etter at varsel er gitt. Dette gjelder også skrot som blir satt igjen etter flytting. Dersom gjensatt skrot ikke blir fjernet etter varsel har styret myndighet til å fjerne dette på beboers
regning. Dette gjelder også beboere som har flyttet og ikke lengre eier andel i borettslaget.»

Styret benytter anledningen til nok en gang minne om at det ikke skal plasseres sko og andre private gjenstander i trappeoppgangen. Dette sinker og fordyrer trappevasken.
Private matter må fjernes av beboer selv, dersom det skal vaskes der disse ligger.
Eventuelle henvendelser om trappevask skal gå til styret og ikke til renholder.

Vennlig hilsen styret