Endret: 14 nov 2019     Opprettet: 17 okt 2019

Rundkjøring Langbølgen/Nordstrandveien

Bymiljøetaten har startet arbeidet med rundkjøring i krysset Langbølgen/Nordstrandveien.

HVA SKAL GJØRES 
Dagens T-kryss skal bygges om til rundkjøring. Arbeidet innebærer å heve deler av terrenget og bygge mur på sørsiden av krysset slik at rundkjøringen får et flatere terreng. For å bedre forholdene for fotgjengere etableres det opphøyde gangfelt over alle tre veiene i rundkjøringen. I tillegg lages en felles avkjørsel for Nordstrandveien 87, 89 og 91. 

ARBEIDSTID 
Normal arbeidstid på anlegget vil være kl. 07-19 på hverdager. De beklager ulempene i anleggsperioden, men ser frem til å levere et mer trafikksikkert veikryss. 

Arbeidene forventes ferdigstilt sommeren 2020. 

KONTAKTINFO 
Spørsmål kan rettes til: 
Byggeleder: Flemming Jacobsen flemming.jacobsen@bym.oslo.kommune.no Telefon: 920 55 013 
Prosjektleder: Åse Rasmussen ase.rasmussen@bym.oslo.kommune.no Telefon: 412 37 606