29 aug 2017

Sykkelvei i Langbølgen

Kommunen har nå stukket ut grunn i Munkelia borettslag for planlagt sykkelvei.

Langbølgen skal utvides og det bygges sykkelfelt på begge sider av veien. Hele veiens bredde, inkludert fortau, skal oppgraderes med ny gatebelysning og nye bussholdeplasser, melder kommunen på sine hjemmesider.

Det skal også etableres rundkjøring i krysset Langbølgen/Nordstrandveien.

Kommunen har satt ut merkepinner der det må avsettes grunn. Røde pinner markerer kant på fortau med veiskulder. Blå pinner markerer tenkt anleggsområde. Anleggsområdet skal selvfølgelig istandsettes og tilbakestilles når byggeperioden er fullført.

Når det gjelder trærne kan kommunen ikke på nåværende tidspunkt svare eksakt på hvor mange trær som vil bli berørt ved utvidelsen av veien.   

Fordi prosjektet innebærer utvidelse av eksisterende vei, må det inngås avtale med grunneierne langs strekningen. Dette skal det forhandles om mellom Oslo kommune og blant andre Munkelia borettslag.

Styret arbeider med dette og avtale blir ikke inngått før denne er kontrollert med juridisk bistand.

Det vil bli avholdt befaring med det første, hvor Bymiljøetaten og styret deltar. Ny informasjon kommer etter dette.