14 okt 2017

Underskriftskampanje for å redde trærne i Langbølgen

Det er satt i gang underskriftskampanje for å redde trærne i forbindelse med sykkelveien.

I forbindelse med sykkelveiprosjektet i Langbølgen ønsker Bymiljøetaten å fjerne en rekke trær i det som i dag utgjør lønneallen.

Beboerne i Munkelia Borettslag har et sterkt ønske om at trærne langs Langbølgen skal bevares. Det er satt i gang et beboerinitiativ i håp om å redde trærne.  

Beboerinitiativ har blant annet tatt initiativ til underskriftskampanje: https://www.opprop.net/nei_til_rasering_av_lonnealleen_i_langbolgen_pa_lambertseter

Du kan engasjere deg og følge arbeidet til beboerinitiativet ved å bli medlem i Langbølgen lønneallés venner på Facebook.