14 nov 2019

Utleie av riggplass til Mesta

I forbindelse med byggingen av rundkjøring i krysset Langbølgen/Nordstrandveien har styret leid ut den tomta vi kaller «Sandtaket» til entreprenøren Mesta. Tomta ligger nedenfor skrenten til Langbølgen 58/56 og tett på dagens kryss. Den brukes ikke til noe spesielt i dag, men ligger «brakk».

I utleieperioden skal tomta brukes til riggplass. Det vil si at det skal stå brakker her, samt noe utstyr. Området vil være inngjerdet og avlåst. Det vil ikke være aktivitet her etter kl. 19, eller i helgene.

Mesta skal planere ut, fylle på ny og ugressfri jord og så blomstereng på tomta når leieforholdet er over.

Utleien til riggområdet vil ikke føre til støy i seg selv. Eventuell støy i forbindelse med byggingen av rundkjøringen vil forekomme uansett.

Arbeidet med rundkjøringen er planlagt ferdigstilt i mai, men dette kan ta lengre tid.