7 okt 2019

Vask av fasader

Fasadene ved inngangspartiene i oddetallsnummerne i Langbølgen skal vaskes. Alle vinduer og luker må holdes lukket mens arbeidet pågår. Arbeidet vil pågå fra kl 9-17. Spørsmål knyttet til utførende arbeider bør rettes til styret (munkelia@styrerommet.net)slik at utførende firma kan arbeide uforstyrret. Se datoer her:

21. og 22. oktober
Langbølgen 43, 45, 57 og 49
 
22. og 23. oktober
Langbølgen 51, 53, 55 og 57
 
23. og 24. oktober
Langbølgen 59, 61, 63 og 65
 
24. og 25. oktober
Langbølgen 69, 71, 73 og 75
 
Det tas forbehold om at datoer kan endres noe underveis dersom vaskefirmaet møter på driftsstans eller andre utfordringer.