Om Munkelia Borettslag

Informasjon om Munkelia Borettslag til deg som er ny, eller vurderer å flytte hit.

Kjenner du til « Støv på hjernen »? Den gamle spillefilmen i svart-hvitt, med blant andre Kari Diesen og Wenche Foss? Filmen er spilt inn på Lambertseter og gir et morsomt tidsbilde av Oslo på 1950-tallet.

For bor du på Lambertseter kan du skryte av å være innbygger i Oslos eldste drabantby. 29. desember 1950 flyttet den aller første familien inn.

Lambertseter er i dag en del av Bydel Nordstrand.

Munkelia Borettslag er ikke riktig så gammelt. Hos oss flyttet de første familiene inn først i 1965. Noen av dem bor her fortsatt. De kan fortelle om strevsomme dugnader, fra den gangen ingenting var opparbeidet. Det fantes hverken plener eller lekeplasser. Kun myr og stein. Det ble lagt ned mye frivillig arbeid, som vi fortsatt har stor glede av. Kanskje det er det som gjør at dugnadsånden lever i beste velgående her på Munkelia?

Munkelia Borettslag ligger sentralt til, med kort avstand til både buss, bane og trikk, nytt kjøpesenter, kino, flere barnehager og skoler, idrettsanlegg, svømmehall, bibliotek og for ikke å glemme – både marka og sjøen.

Munkelia er et stort borettslag
Munkelia borettslag består av 428 andelsleiligheter, fordelt på 24 bygninger. Leilighetene er hovedsakelig 3-roms, men det fins også både 1-, 2- og 4-roms leiligheter.

Borettslaget er stort og strekker seg helt fra høyblokka i Langbølgen 41 og ned til Langbølgen 79. Også Mikrobølgen 1 til 13 tilhører borettslaget.

Bygningene går under følgende, tre betegnelser:

- Punkthusene: Partallene i Langbølgen, samt Mikrobølgen 1 til 13

- Lamellblokkene: Oddetallene i Langbølgen

- Høyblokka: Langbølgen 41

Se oversikt over bygninger, oppganger og leiligheter her

Borettslaget har også eget garasjeanlegg og tre områder med parkeringsplasser.

Vedtekter og husordensregler
Mens vedtektene skal ivareta andelseiers formue og sikre at forvaltningen og valg av styre følger av loven, skal husordensreglene sørge for at beboerne ikke skader eller er til sjenanse for naboer og nærmiljø.

Vedtektene skal også sikre at borettslaget drives på en forsvarlig måte, og at omsetting av andeler følger av loven.

Vedtektene ivaretar tryggheten ved å bli en andelseier, mens husordensreglene gir kjøreregler for ønsker og ikke ønsket adferd, slik at alle kan trives i borettslaget.

Slik er Munkelia Borettslag organisert
Det øverste organet for Munkelia Borettslag er generalforsamlingen. Det innkalles til generalforsamling en gang i året. Som regel skjer dette i slutten av april.

Hver enkelt andelseier får innkalling til generalforsamlingen i posten i god tid. Innkallingen inneholder blant annet årsberetning, regnskap, innkomne forslag til behandling og valg av styremedlemmer.

Mellom generalforsamlingene er det styret som leder borettslaget. Styret består av leder og fire styremedlemmer. Styret møtes fast en gang per måned.

Du kan henvende deg til styret ved ås ende en e-post til munkelia@styrerommet.net eller ved å legge et brev i postkassa utenfor styrerommet i Langbølgen 51.

Det er valgkomiteen som innstiller til de vervene det er valg på. Borettslaget plikter å sørge for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser.

Munkelia Borettslag ved styret nedsetter utvalg ved behov. I dag finnes det kun ett slikt utvalg: Utegruppa

Hva er et boligbyggelag?
Munkelia borettslag er medlem av OBOS

Boligbyggelag som OBOS krever inn månedlige fellesutgifter, står for regnskapsføringen, håndterer lån og forsikringssaker og gir styret teknisk, juridisk og økonomisk rådgivning.

Boligbyggelagene forhandler også frem medlemsfordeler og rabatter på en rekke områder. De har ofte eiendomsmeglere og kan drive andre boligrelaterte tjenester.