25 mar 2019

Privat søppel er kostbart for fellesskapet

Vi ber beboerne fjerne private gjenstander fra fellesarealene!  

Det har nok en gang hopet seg opp med store mengder søppel, skrot og innbo i fellesarealene: Materialer, maling, møbler, elektriske apparater, papp, etc. er satt igjen i bomberommene, felles kjellerrom, under trappene, på loftene og så videre. Det er ikke tillatt.  

  • OBRE (Brann- og redningsetaten) har tidligere varslet at de vil gi borettslaget dagsbøter om slikt skrot ikke blir fjernet, fordi det kan utgjøre fare for liv og helse i tilfelle brann.
  • Søppelet står i veien og hindrer rengjøring av trapperom og kjellere. Vi minner samtidig om at det ikke skal plasseres private gjenstander utenfor egen inngangsdør av samme årsak. 
  • Hvert år må vaktmesterne bruke mange arbeidsdager på å kaste søppelet. I tillegg kommer avgiftene på Grønmo. Til sammen påfører dette fellesskapet store og helt unødige merutgifter, som må dekkes inn av fellesutgiftene (husleia). 
  • Til deg som eier søppelet: Hver vår bestiller vi komprimatorbil. I mellomtiden SKAL private gjenstander ALLTID oppbevares i dine private boder. Er de fulle må du lagre dette i leiligheten inntil du får kvittet deg med sakene. Fellesarealene er ikke alternativet. 

Styret tar gjerne i mot tips om hvem som eier tingene
Private gjenstander og søppel som ikke fjernes innen rimelig tid vil bli ryddet bort av vaktmester, for eiers regning! Dersom du vet hvem som har satt fra seg gjenstandene, tar styret gjerne imot denne informasjonen, slik at vi kan kontakte vedkommende. 

Huskontaktene må veldig gjerne engasjere oppgangen til en liten dugnad. 

Papp skal ikke settes ved siden av miljøstasjonene
Papp og annet søppel du ikke klarer å kaste gjennom luka på søppelhusene, skal ikke settes igjen på bakken. 

Vurder også om du virkelig må benytte papirkontainerne til papp, eller om du kan kaste dette annet sted. Papp er plasskrevende og våre papirkontainere blir fort fulle.

Kommunen har flere gjenbruksstasjoner, blant annet på Ryen. Her finner du oversikten over byens gjenbruksstasjoner