10 feb 2018

Hold hunden i bånd!

Etter en rekke klager på løse hunder minner styret om at det er absolutt båndtvang på borettslagets grunn. 

Den siste tiden har styret mottatt en rekke skriftlige klager på hundeeiere som ikke respekterer husordensreglenes bestemmelser om båndtvang. 

  • Løse hunder er til stor ulempe for andre hundeeiere, som ikke ønsker at deres hund eksponeres for fremmede (og noen ganger dominerende/nervøse/agressive) hunder. 
  • Mange er engstelige for hunder. Vis respekt! Selv om din hund «bare er snill» hjelper ikke det om man er generelt redd hunder. Barn som ikke er vant til hunder kan fort bli skremt av hunder som bare vil hilse.
  • Eieren vil ha mindre kontroll på hvor hunden gjør fra seg når den er løs. Det er for eksempel ikke ønskelig med nedtissede inngangspartier eller ekskrementer på plener og stier/gangveier.  

Dersom det kommer flere skriftlige klager på en og samme hundeeier vil styret viderefo rmidle disse til Obos forvaltning. Hundeeieren vil da motta en skriftlig advarsel for brudd på husordensreglene, med de følgende det kan få i ytterste konsekvens.

Husordensreglene sier følgende: 

  • Det forutsettes at eier av dyret er kjent med politivedtektene angående dyrehold og straffebestemmelsene som gjelder for å holde dyr. Hunder skal føres i bånd innenfor borettslagets område. Katter skal holdes innendørs hvis de ikke kan gå i bånd.
  • Eier av dyret må straks fjerne ekskrementer som dyret måtte etterlate på eiendommen.
  • Eier av dyret er ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som dyret måtte påføre person eller eiendom, for eksempel oppskraping av dører og karmer, skader på blomster, planter, grøntanlegg mv.
  • Kommer det inn skriftlige klager over at dyreholdet sjenerer naboer med lukt, bråk, etc. eller på annen måte er til ulempe, for eksempel gir allergiske reaksjoner eller skaper redsel og angst, kan styret kreve dyret fjernet hvis ikke en minneligordning med klageren kan oppnås. I tvilstilfeller avgjør styret etter forhandlinger med partene hvorvidt klage er berettiget.
  • Det er ikke tillatt å holde mer enn en hund pr. leilighet.
  • Hunder skal føres i bånd innenfor borettslagets område hele året. Hunden skal heller ikke gå løs ved inngangspartier, i oppgangene eller andre fellesarealer.