Frysebokser for beboere

Flere av borettslagets fryseanlegg er nå så gamle at de begynner å gå i stykker. Dersom det er mulig å skaffe deler, forsøker vi å reparere anlegget. Vi erstatter imidlertid ikke anlegg det ikke er mulig å skaffe deler til.

Skal du si opp fryseboksen, enten fordi anlegget ikke lenger fungerer, eller av andre årsaker, gjør du følgende:

Legg en skriftlig oppsigelse i postkassa til styret i Langbølgen 51.

Husk å oppgi navnet ditt, adressen du bor på, adressen for fryseanlegget, samt nummer på boksen du leier. I samme konvolutt legger du nøkkelen til boksen og nøkkel til inngangsdøra (som du har fått utlevert hvis boksen befinner seg i en annen blokk). Skriv også en setning om at du sier opp leieforholdet.

Når styret har mottatt oppsigelsen, informerer vi Obos forvaltning og trekk for leien stanses.

Ta kontakt med styret per mail/brev hvis du har ytterligere spørsmål

epost: munkelia@styrerommet.net