Parkerings- og garasjeplasser

Vi har god parkeringskapasitet i borettslaget med korte ventelister. To nye parkeringsanlegg sto ferdig i juni 2019. Her er oversikt over våre parkeringsplasser:

Vi har ialt 164 garasjer. De har beliggenhet mellom Mikrobølgen og Kaptein Oppegaards vei. 
I tillegg har vi fire områder med tilsammen 158 utendørs oppstillingsplasser; 
1) Ved Langbølgen 41, høyblokka: 31 plasser (ikke tillatt å lade elbiler her)
2) Ved Langbølgen 40, 68 plasser (alle med lademulighet for elbiler)
3) Ved Langbølgen 54-58: 44 plasser (ikke tillatt å lade elbiler her)
4) I Urtestien: 15 plasser (alle med lademulighet for elbiler)

Har du en parkeringsplass eller garasje som du ikke bruker lenger, må du kontakte Obos Forvaltning på Tveita så fort som mulig for å gi plassen til noen andre. Ønsker du å komme på venteliste for parkering, ta kontakt med Obos Forvaltning på Tveita. Det er ikke tillatt å leie parkering uten å ha bil. Se retningslinjer her

OBOS Tveita
Tvetenveien 150
0671 Oslo

Postboks 89 Tveita
0617 Oslo
Tlf. 22 98 14 60
hanne.fredriksen@obos.no

Øvrig parkering
Det er tillatt å stå i Langbølgen til sykkelstien påbegynnes. 

Parkering i stikkveiene/utenfor inngangspartiene
Her er det tillatt å parkere i inntil 30 minutter ifm med flytting/avlessing. Dersom du har besøk av håndverkere eller av annen grunn trenger å parkere utover 30 minutter, kan du få parkeringsbevis hos Kristine Melsom i styret, tlf. 95 14 13 68 / eller på mail. Parkeringsbeviset må brukes kun når det er strengt tatt nødvendig. 

Parkeringskontroll
Fordi så mange beboere brøt parkeringsreglene (som vi må ha pga eventuelle syketransporter etc), innførte styret parkeringskontroll i november 2013 for å få bukt med dette problemet. Parkeringsselskapet vi bruker, er P-Service, som kan kontaktes på tlf. 41 25 53 85 man-fre 08.00-16.00.

Priser
Månedspris for garasjeleie: kr 425
Månedspris for leie av oppstillingsplass: kr 325
Ekspedisjonsgebyr til OBOS i forbindelse med overdragelse av garasje og oppstillingsplass er pr. i dag kr 1.430.

Lading av elbiler
De som har elbiler, betaler for eget strømforbruk i tillegg til leie av selve parkeringsplassen. I tillegg påløper en årlig kost på kr 240 for ladeboksen. Hver og en blir fakturert direkte fra Meshcrafts. Type 2-lader skal benyttes. Hver plass har sin egen ladestasjon. Systemet vi benytter heter Zaptec, og er et såkalt "smart" ladesystem der strømmen blir fordelt automatisk mellom bilene som lades, noe som er viktig spesielt på tider av døgnet da vi bruker mest strøm. 

For enklere å håndtere fakturering av strømforbruket, har vi inngått en avtale med firmaet Meshcrafts som har en betalingsløsning som heter "SmartCharge". Hver og en får en lenke av dem for registrering av navn, ladenummer og betalingsmåte. Etter det er det bare å lade. 

Strømprisen er satt til kr 2 pr kWh. I dette beløpet inngår ordinær strømpris, andel til Meshcrafts, samt en andel til nedbetaling av anlegget. Deler av anlegget finansieres også vet at husleien har økt med kr 50 per andel, og ved at vi økte prisen på leie av p-plassene utendørs med kr 100 pr 1. juni 2019. 

Om du flytter fra Munkelia Borettslag, husk å melde fra til Meshcrafts på mail og Obos om at du ikke lenger skal parkere på plassen din slik at du slipper å bli fakturert videre. 

Problemer med lading?
Om du har problemer med ladingen, vennligst ta kontakt med Meshcrafts på tlf 919 14 554 eller på mail (support@meshcrafts.com)