Endret: 3 apr 2019     Opprettet: 6 nov 2016

Vaktmestertjenesten

Holmlia Vaktmesterservice (HVS) utfører vaktmesteroppdragene i borettslaget.

Arbeidsoppgaver er nøye regulert gjennom avtalen mellom HVS og borettslaget, ved styret.

Når kontakter du vaktmesteren?
Benytt gjerne kontaktskjema ovenfor!

Det er viktig at skader og mangler blir rapportert inn til styret omgående. Hvis uhellet er ute og det må reageres raskt, kan du kontakte HVS direkte.

I andre tilfeller skal du henvende deg til styret. Reparasjoner eller tiltak som ikke krever øyeblikkelig reaksjon, meldes til styret på e-post: munkelia@borettslag.net

Enhver tjeneste som koster borettslaget penger, samt kjøp av materialer og utstyr skal godkjennes av styret på forhånd.

Kontakt vaktmester
I følge kontrakten skal HVS være tilgjengelig døgnet rundt på telefon: 23 16 93 90

Holmlia Vaktmesterservice AS
Holmlia Senter vei 18 B – 1255 OSLO
Epost: post@hvsoslo.no

Privat bruk av vaktmestertjenester
Ifølge borettslagets vedtekter og husordensregler er beboerne selv ansvarlige for det innvendige vedlikeholdet av leilighetene.

Det kan derfor ikke kreves at vaktmesterne utfører private tjenester gratis. Slike tjenester avtales direkte med HVS og faktureres den enkelte beboer. Arbeidet skal skje utenfor kjernetiden borettslaget betaler HVS for.

Se spesiell instruks for utbedring av sluk og bytte av varmtvannsbereder!

Vaktmesterrommet
Borettslagets vaktmesterrom ligger i Langbølgen 46. Rommet et skiltet.

Her oppbevarer vaktmesteren endel hageredskaper og verktøy som beboerne kan låne mot kvittering. Utstyret skal kun brukes til pleie av borettslagets fellesområder. Utsyret skal ikke tas med utenfor borettslagets område, og må tilbakeleveres umiddelbart etter bruk.

Ta kontakt med vaktmester for lån og tilbakelevering.

Faste vatktmesteroppgaver
Følgende tjenester dekkes av det beløpet HVS fakturerer borettslaget hver måned:

 • Kontroll av felles dører, låser og dørpumper. Smøring.
 • Påsetting/avstengning av kraner for utevann.
 • Ettersyn av fellesrom.
 • Kontroll av skilt og ringetablåer.
 • Test av heis.
 • Kontroll av fyrrom, vaskerier og fryseanlegg.
 • Drift av garasjer.
 • Bestilling av skilt og nøkler for beboere.
 • Felles uteområder.
 • Papirplukking og rydding.
 • Ettersyn av gjerder, sittegrupper og andre installasjoner.
 • Gressklipping og trimming av felles hekker.
 • Fjerning av løv.
 • Flaggheising.
 • Bistand ved dugnader.
 • Lekeplasser, ettersyn og reparasjoner.
 • Gangveier, inngangspartier, trapper og parkeringsanllegg.
 • Feiing, kanttrimming, vårrengjøring, rensing av sluk.
 • Brøyting og strøing.
 • Renovasjon.
 • Feiing, ettersyn og rapportering om manglende renovasjon.
 • Skadedyrbekjempelse.
 • Elektriske anlegg: Kontroll, utskifting av pærer og avlesning av felles strømmålere.

Kontrakten mellom borettslaget og HVS
Munkelia Borettslag hadde i mange år to fast ansatte vaktmestere. Dette medførte blant annet fullt arbeidsgiveransvar, samt for vedlikehold og drift av dyrt og stadig mer avansert utstyr.

Borettslagets bygningsmasse og tekniske installasjoner er fra 60-årene og trenger stadig vedlikehold og tilsyn. Våre store utearealer og private veinett stiller også store krav til vaktmestertjenestene.

I dag benytter de fleste borettslag profesjonelle vaktmesterselskaper. Munkelia borettslag har i noen år hatt en avtale med Holmlia Vaktmesterservice AS (HVS). Et detaljert avtaleverk bestemmer samarbeidsforholdet. Avtaleverket består av en kontrakt.

Vaktmestertjenestene koster borettslaget i overkant av en million kroner i året og er den største posten på regnskapet for felleskostnader. Derfor er kontrakten viktig og stadig gjenstand for revisjoner og forbedringer.

Den omfatter bestemmelser om arbeidstider, priser, fakturering, skader og erstatninger, forsikring, mislighold, reklamasjoner og tvister m.m.

Avtaleverket omfatter også en arbeidsinstruks. Den beskriver i detalj de arbeidsoppgaver vaktmesterne skal utføre.