Endret: 25 mar 2019     Opprettet: 28 jan 2019

Utbyggingen av nye parkeringsplasser

Etter 4 års arbeid med å utrede nye parkeringsfelt i borettslaget, ble det på den ekstraordinære general­forsamlingen 9. januar vedtatt å bygge ut i Urtestien - felt D, ref innkallingen - med 15 nye plasser (her er det fra før gjesteparkering) og området på oversiden av Langbølgen 40 - felt B - med 29 nye plasser. Samtlige av de nye plassene, samt de eksisterende på felt B får opplegg for lading av elbiler.

Anleggsarbeidet starter allerede 15. februar og vil pågå frem til 1. juni. Fordi andels­eierne som i dag har parkeringsplass på felt B må flytte bilene sine i byggeperioden, har vi rigget til for midlertidig parkering på ballsletta nedenfor garasjene. Det blir neppe plass til alle, så vi ber innstendig om at alle som har garasjer, bruker dem i stedet for å parkere i gaten fremover for å lette situasjonen. Førstemann til mølla-prinsippet gjelder for de midlertidige parkeringsplassene, men for å parkere der, må parkeringsbevis benyttes. Det får de det gjelder i postkassen før 1. februar. Alle det gjelder, får parkeringsbevis i postkassen.

Det blir ikke mulig å parkerere i skogholtet på høyre side nordover i Langbølgen i perioden pga anleggsarbeidet.

Vi kommer nærmere tilbake mht fordeling av parkerigsplasser. For optimal fordeling av plassene, kommer vi til å gjennomføre en behovsundersøkelse før våren for å kartlegge om du har elbil/bil som trenger kontakt for motorvarmer, eller ingen av delene, slik at vi kan fordele best mulig også i forhold til hvor du bor. Har du ikke parkeringsplass i dag, og heller ikke har satt deg på venteliste for parkering (forutsatt at du har bil), kan du henvende deg til Hanne Fredriksen hos Obos Forvaltning på epost: hanne.fredriksen@obos.no

Ved spørsmål, ta kontakt med oss på munkelia@styrerommet.net og merkemailen “Parkering” i emnefeltet.