Endret: 6 nov 2016     Opprettet: 5 feb 2015

Fjerning av snø og is på takene

Borettslaget har avtale med Rasfare om regelmessig varsling og fjerning av is og snø.

Isdannelse på takene kan til tider være et problem. Dette skyldes i hovedsak dårlig isolerte tak. Varmen fra boligene brer seg til loftene, som i prinsippet skal ha utetemperatur, og trenger gjennom takbekledningen.

Resultatet er at is og snø smelter og blir til istapper. Hold derfor loftene så kalde som mulig, gjerne ved å holde vinduene åpne i kritiske perioder!

Rasfare AS skal sette ut avvisere som varsler publikum. Fjerningen skal gjennomføres snarest og innen lovpålagt tidsfrist, normalt 3 – 24 timer.